Okangrup-Düzce Cam A.Ş.

Okangrup-Düzce Cam A.Ş.
Referanslar

Yapılan Uyarlamalarımız

Satış (İç ve Dış Ticaret)

Satın Alma (İç ve Dış Ticaret)

İnsan Kaynakları ve Bordro

Malzeme Yönetimi (Ürün konfigürasyonu)

Mali İşler (Muhasebe, Cari Hesap, Sabit Kıymetler)

Depo Yönetimi (Barkod otomasyonu, Depo adresleme ve kantar entegrasyonu)

Finans Yönetimi

Üretim (Sahadan eş zamanlı veri toplama)

Yönetim Raporlaması