Buy Zolpidem In India LOGO Entegrasyon ürünleri, LOGO ürünleri ile iç-dış sistemler arasında veri entegrasyonu yapmanızı sağlamaktadır. İhtiyacınıza göre uygun  entegrasyon ürününü seçerek bütünleşik bir bilgi sistemine sahip olabilir, entegrasyondan kaynaklanan hataları ve buna istinaden oluşan maliyetleri düşürebilirsiniz.

LOGO Entegrasyon ürünleri iç sistemler ve dış sistemler ile veri entegrasyonu yapan ürünler olarak iki kategoriye ayrılmaktadır;

http://akiosfishingtackle.com/Products/SLineSeries/SLine757CS/tabid/2106/CategoryID/270/List/0/Level/a/ProductID/955/Default.aspx?SortField=ProductName,ProductName

Dış Sistemler ile Entegrasyon Ürünleri 

  •      LogoConnect Banka
  •      LogoConnect B2B
  •      LogoConnect Excel Plug-in
  •      e-fatura
  •      GOGaranti
  •      Turkcell Hizmetleri
  •      Logomaps

İç Sistemler ile Entegrasyon Ürünleri

  •       FDA